Блог

Будівництво будинку у Харківська область, сел. Подвірки

Інженерно-геологічні вишукування на об’єкті: «Будівництво житлового будинку за адресою: Харківська область, сел. Подвірки, вул. Горького, 13»

Геологічні вишукування

Згідно з технічним завданням та нормативними документами на досліджуваній ділянці пробурені 2 розвідувальні свердловини, глибиною по 8,0 м, загальним метражем 16,0 п.м.

У геоструктурному відношенні досліджувана ділянка розташована в межах північного борту Дніпровсько-Донецької западини, яка являє собою ступінчасте зниження докембрійського фундаменту типу ровоподібного прогину — авлакогену. Цій структурі в сучасному рельєфі відповідає лінійно витягнуте пониження північно–західного простягання з мінімальними абсолютними відмітками рельєфу по осьовій частині.

Камеральні вишукування

Геолого-літологічний розріз в межах ділянки робіт  із поверхні представлений:

ІГЕ-1 – насипний ґрунт (пісок з включеннями будівельного сміття), рихлий, потужністю 0,5 м;

ІГЕ-2 — мілкий пісок , середньої щільності, малого ступеню водонасичення, світло-сірого кольору, з лінзами супіску, потужністю 2,3-3,2 м;

ІГЕ-3 — мілкий пісок, середньої щільності, насичений водою, світло-сірого кольору, з лінзами супіску, розкритою потужністю 4,3-5,2 м.

 

 

Інженерні вишукування під будинок у Харківській обл.

Інженерно-геологічні вишукування на об’єкті: «Будівництво житлового будинку за адресою: Харківська область, сел. Подвірки, вул. Горького, 13» виконані центром інженерних вишукувань (кваліфікаційний сертифікат №012819 інженера-проектувальника в частині вишукувальних робіт) ТОВ «Інженерний центр «Геобест».

Геологічни вишукування

Згідно з технічним завданням та нормативними документами на досліджуваній ділянці пробурені 2 розвідувальні свердловини, глибиною по 8,0 м, загальним метражем 16,0 п.м.

У геоструктурному відношенні досліджувана ділянка розташована в межах північного борту Дніпровсько-Донецької западини, яка являє собою ступінчасте зниження докембрійського фундаменту типу ровоподібного прогину — авлакогену. Цій структурі в сучасному рельєфі відповідає лінійно витягнуте пониження північно–західного простягання з мінімальними абсолютними відмітками рельєфу по осьовій частині.

Камеральні роботи

Геолого-літологічний розріз в межах ділянки робіт  із поверхні представлений:

ІГЕ-1 – насипний ґрунт (пісок з включеннями будівельного сміття), рихлий, потужністю 0,5 м;

ІГЕ-2 — мілкий пісок, середньої щільності, малого ступеню водонасичення, світло-сірого кольору, з лінзами супіску, потужністю 2,3-3,2 м;

ІГЕ-3 — мілкий пісок, середньої щільності, насиченим водою, світло-сірого кольору, з лінзами супіску, розкритою потужністю 4,3-5,2 м.

Геологічні вишукування у м. Чугуїв, Харківська обл.

Інженерно-геологічні вишукування за адресою:
м. Чугуїв, вул. Харківська, 52, виконані центром інженерних вишукувань (кваліфікаційний сертифікат №012819 інженера-проектувальника в частині вишукувальних робіт) ТОВ «Інженерний центр «ГЕОКОМПЛЕКС».

Геологічні вишукування

Згідно з технічним завданням та нормативними документами на досліджуваній ділянці пробурені 3 розвідувальні свердловини глибиною по 8,0 м, загальним метражем 24,0 п.м.

Возможно вас интересует: ГЕОЛОГИЯ ДЛЯ ДОМА

У геоструктурному відношенні вивчаєма ділянка розташована в межах північно-східного схилу Дніпровсько-Донецької западини, яка являє собою ступінчасте зниження докембрійського фундаменту типу ровоподібного прогину — авлакогену. Цій структурі в сучасному рельєфі відповідає лінійно витягнуте пониження північно–західного простягання з мінімальними абсолютними відмітками рельєфу по осьовій частині.

Інженерні вишукування

Геолого-літологічний розріз в межах ділянки робіт  із поверхні представлений:

ІГЕ-1 – насипний ґрунт (ГРШ, суглинок, будівельне сміття), рихлим, потужністю 0,5-0,8 м;

ІГЕ-2 — легкий суглинок, тугопластичної консистенції, від темно-сірого до чорного кольору, слабозаторфованим, потужністю 2,4-2,9 м;

ІГЕ-3 — важкий суглинок, тугопластичної консистенції, темно-сірого кольору, розкритою потужністю до 4,8 м.

Инженерно-геологические изыскания в Харьковской обл., пгт. Новая Водолага

Инженерно-геологические изыскания по адресу: Харьковская область, Новомосковский район, пгт. Новая Володага, выполненные центром инженерных изысканий (квалификационный сертификат №012819 инженера-проектировщика в части изыскательских работ).

Геологические изыскания

Согласно техническому заданию и нормативными документами на исследуемом участке пробурены 3 разведочные скважины глубиной по 10,0 м, общим метражом 30,0 п.м.

Возможно вас интересует: ГЕОЛОГИЯ ДЛЯ ДОМА

В геоструктурном отношении исследуемая участок расположен в пределах Днепровско-Донецкой впадины, которая представляет собой ступенчатое снижение докембрийского фундамента типа ровоподибного прогиба — авлакогена. Этой структуре в современном рельефе соответствует линейно вытянутое понижение северо-западного простирания с минимальными абсолютными отметками рельефа по осевой части.

Инженерные изыскания

Геолого-литологический разрез в пределах участка работ с поверхности представлен:

ИГЭ-1 — насыпной грунт (ПРС, суглинок с включениями строительного мусора), мощностью до 0,4 м;

ИГЭ-2 — почвенно-растительный слой, мощностью 1,1-1,5 м;

ИГЭ-3 — суглинок легкий, лессовый, полутвердой консистенции, с включениями карбонатов, желто-бурого цвета, мощностью 3,4-3,8 м;

ИГЭ-4 — суглинок легкий, тугопластичной консистенции, песчанистые, желтого цвета, мощностью 1,4-1,6 м;

ИГЭ-5 — суглинок легкий, тугопластичной консистенции, коричневого цвета, раскрытой мощностью 3,1-3,8 м.